ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปง ณ แปลงโคก หนอง นา นายกิตตินันท์ บรรจง บ้านป่าคา หมู่ 3 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage