ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นำโดย นายประดิษฐ์ พอใจ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 ราย/ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่สูง(ครูศศช.) จำนวน 9 ราย รวมถึงลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) จำนวน 1 ราย/ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 2 ราย/เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ จำนวน 1 รายและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ราย โดยมีนายรัฐวัฒ นุธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และนางสาวสายใจ สุขประสาร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ รูปแบบการประเมินมีทั้งรูปแบบเอกสารและผ่านสื่อมัลติมีเดีย ผ่าน VDO CONFERENCE (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) Applications ที่ชื่อว่า HANGOUTS MEET เพื่อให้คณะครูและบุคลากรในสังกัดได้ฝึกใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป

กิจกรรม ๒ เมษา รักการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์

เนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง ขอเชิญร่วม "กิจกรรม ๒ เมษา รักการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กิจกรรมมีดังนี้ 1. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2. เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติออนไลน์ 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ Covid-19 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่อนไลน์ "หนังสือเฉลิมพระเกียรติ" 5. ประกวดเรียงความออนไลน์ หัวข้อ เจ้าฟ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย และ หัวข้อ ชาวไทย ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 สามารถร่วมกิจกรรมโดย กดลิ้งค์หรือสแกนผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

กศน.อำเภอปง เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 สามารถสมัครเรียนทาง #ระบบออนไลน์ โดยการคลิกที่ลิงค์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วกรอกข้อมูลได้เลยจร้า #เรียนฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

วันที่ 14-15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)​ โดยให้นักศึกษาที่จะเข้าสอบต้องผ่านการคัดกรองทุกคน ก่อนเข้าไปบริเวณภายในสนามสอบ ได้รับเกียรติจากนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพะเยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษา คณะครู และคณะกรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูร การทำหน้ากากอนามัย

วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลควร จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูร การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชั่วโมง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลควร และให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลควร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ คำหล้า นายก อบต.ควร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม อบต.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)​

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้นิเทศและตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)​ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

โครงการค่ายทักษะวิชาการ

วันที่ 6 - 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอปง ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage