ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ตามแนวทางโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. กศน.อำเภอปง นำโดย นางสาวลีลาวดี สีหบัณฑ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ตามแนวทางโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อหาทุนจัดซื้อถังภาชนะในการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก มอบแก่ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปง จำนวน 88 หมู่บ้าน
ภาพกิจกรรมตามลิงค์ https://www.facebook.com/pongnfe
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ" ณ หอประชุม กศน.อำเภอปงจังหวัดพะเยา   เพื่อให้บุคลากร ของ กศน .อำเภอ ปง  นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ  โดยมี นางสาวลีลาวดี สีหบัณฑ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปงเป็นประธานเปิดโครงการ


วันที่ 25 - 28 ก.ค.2560 กศน.อำเภอปง จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4073/พย.35 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เถกิง ทองอินทร์ ผกก.สถานีตำรวจภูธรปง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

กศน.อำเภอปง  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ บ้านแสนสุข ตำบลนาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

กิจกรรมแห่เทียนพรระษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560


กศน.อำเภอปง ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานราชการ
พื้นที่อำเภอปง และบุคลากร กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนักศึกษษ ร่วมถวายเทียนพรรษา
 ณ วัดสังหะราษฎร์ (วัดบ้านหมุ้น) ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา


กศน.อำเภอปงร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"


เผยแพร่ผลงานวิจัย

  การศึกษาสภาพและการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกรณีศึกษายุวกาชาดนอกโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง


Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage