ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ตามแนวทางโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. กศน.อำเภอปง นำโดย นางสาวลีลาวดี สีหบัณฑ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ตามแนวทางโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อหาทุนจัดซื้อถังภาชนะในการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก มอบแก่ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปง จำนวน 88 หมู่บ้าน
ภาพกิจกรรมตามลิงค์ https://www.facebook.com/pongnfeไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage