ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2564

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

 29 ธันวาคม 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ นางสาวิตรี บัณฑิต ครูอาสาสมัคร ฯ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อำเภอปง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สามแยกแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา

 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ประชุมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู และบุคลากรที่ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้าตลอดชีวิต ปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเทศบาลตำบลปง และประชุมคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

 เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) ชื่อผลงาน "การแปรรูปผ้าปักลายชาวเขา" กศน.ตำบลผาช้างน้อย

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage