ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

 เผยแพร่เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) ชื่อผลงาน "การแปรรูปผ้าปักลายชาวเขา" กศน.ตำบลผาช้างน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage