ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา

 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564 วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage