ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

 29 ธันวาคม 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ นางสาวิตรี บัณฑิต ครูอาสาสมัคร ฯ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อำเภอปง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สามแยกแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage