ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

Best Practice

2 ความคิดเห็น:

ชิดติพงษ์ ไชยสถาน กล่าวว่า...

นายชิดติพงษ์ ไชยสถาน เลขบัตรประชาชน:1-1002-01495-57-8 ผมอยากรู้ว่าชื่อนี้จบมอต้นไหมคับ

กศน.อำเภอปง กล่าวว่า...

ทำจบเทอมนี้ รบกวนส่งเอกสารทำจบหลักสูตร
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบค่าย
5. สำเนาวุฒิประถมศึกษา
หรือติดต่อกลับ 054497256 งานทะเบียน

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage