ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี

 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นางดวงสมร ตาคำ ครู กศน.ตำบล นายพิรุณ กุลชวาล ครู กศน.ตำบล และนางสาวพรพรรณ คำมา ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวัดผลและการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาประชุมประจำเดือนสิงหาคม


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง และมอบเกียรติบัตร ตามประกาศผลกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รับการนิเทศ​ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและแนวปฏิบัติที่ดี (best practics)​ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสะนามเหนือ​


วันที่ 15​ สิงหาคม​ 2565​ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และคณะครู กศน.อำเภอปง รับการนิเทศ​ ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและแนวปฏิบัติที่ดี (best practics)​ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสะนามเหนือ​ โดยมีนางมีนา​ กิติชานนท์​ ผู้อำนวยการ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา​และคณะกรรมการประเมินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์​ ประจำปี​ 2566 ระดับจังหวัด
ได้ให้แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกแก่ผู้รับการประเมิน ณ​ หอประชุม กศน.อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปง

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปง ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสนทนาเรื่องการขายสินค้าและการบริการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน โดยมีนางสาวชลธิชา เทือกธรรมมา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาWelcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage