ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2566

 กศน.อำเภอปง

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กศน.อำเภอปง , กศน.ตำบลใกล้บ้าน
โทรศัพท์ : 054-497256
หรือ กดลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/by4Y1

ร่วมสวดอภิธรรมศพ พระมงคลจัทรโชติ หลวงปู่จันทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำแป้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง ร่วมสวดอภิธรรมศพ พระมงคลจัทรโชติ หลวงปู่จันทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำแป้ง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาวันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง โดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


วันที่ 10 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ได้รับเกียรติจากนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปง เป็นเป็นประธานในโครงการดังกล่าว โดย กศน.อำเภอปง นำกิจกรรมไปให้บริการ ดังนี้ สาธิตการทำขนมบราวนี่ สอนทำพวงกุญแจจากไหมพรม กิจกรรมระบายสี และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดสนามสอบทั้งหมด 2 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และสนามสอบโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดห้วยแม่แดง และทำโรงทาน

วันที่ 4 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดห้วยแม่แดง และทำโรงทาน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา นำโดย นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมคณะ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย นำโดย นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ วัดห้วยแม่แดง อําเภอปง จังหวัดพะเยา


มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


วันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage