ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256
กศน.อำเภอปง  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ บ้านแสนสุข ตำบลนาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage