ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เผยแพร่ผลงานวิจัย

  การศึกษาสภาพและการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกรณีศึกษายุวกาชาดนอกโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง


2 ความคิดเห็น:

phanu กล่าวว่า...

เป็นงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของยุวกาชาดนอกโรงเรียนของสถานศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ที่พบในการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากๆเลยครับวันหน้ามีโอกาสขอแลกเปลี่ยน ความรู้นะครับ

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage