ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

วันที่ 14-15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และได้ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)​ โดยให้นักศึกษาที่จะเข้าสอบต้องผ่านการคัดกรองทุกคน ก่อนเข้าไปบริเวณภายในสนามสอบ ได้รับเกียรติจากนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพะเยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษา คณะครู และคณะกรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage