ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรม ๒ เมษา รักการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์

เนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง ขอเชิญร่วม "กิจกรรม ๒ เมษา รักการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กิจกรรมมีดังนี้ 1. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2. เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติออนไลน์ 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ Covid-19 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่อนไลน์ "หนังสือเฉลิมพระเกียรติ" 5. ประกวดเรียงความออนไลน์ หัวข้อ เจ้าฟ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย และ หัวข้อ ชาวไทย ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 สามารถร่วมกิจกรรมโดย กดลิ้งค์หรือสแกนผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage