ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูร การทำหน้ากากอนามัย

วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลควร จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูร การทำหน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชั่วโมง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลควร และให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลควร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ คำหล้า นายก อบต.ควร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม อบต.ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage