ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)​

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้นิเทศและตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)​ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage