ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage