ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดา ของนายวีระยุทธ บุญต่อ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดา ของนายวีระยุทธ บุญต่อ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ณ บ้านดอนไชยป่าแขม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage