ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวิตรี บัณฑิต ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางรัตติยา มณีชัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดนาปรัง หมู่ 1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage