ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง (สาธิตการทำขนมดอกจอกและบริการน้ำดื่มสมุนไพรน้ำเก๊กฮวย) และจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านดีมีอาชีพ (สาธิตการทำถุงหอม DIY) ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านสนามใต้ หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage