ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน บ้านพักครู และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่

วันที่​ 13​ พฤษภาคม​ 2567​ คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน บ้านพักครู และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการ และสามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่​ได้เป็นปกติ ณ​ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสันติสุข​ อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา โดยมีนางคนึงนิตย์​ วันนิตย์​ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา และนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง​ ร่วมให้กำลังใจครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" มีนายอนุชิต ข่าทิพย์พาที หัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯให้การต้อนรับ และมีชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมซ่อมแซมไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage