ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านพะเยายั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องUB003 อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage