ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก ประจำปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีตำบลปง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปง ตำบลนาปรัง และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุดอยหยวก ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage