ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เข้าร่วมสัมมนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยาพบเพื่อนครู

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมสัมมนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยาพบเพื่อนครู จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน/สถานศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตัวแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการสัมมนาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage