ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ดำเนินการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ดำเนินการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เป็นประธานกรรมการ นายณรงค์ เมืองมูล เป็นกรรมการ และนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage