ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีเรียนรู้ เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญ เกิดความภาคภูมิใจและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยสืบไป ได้รับเกียรตินายวีระเดช กันชัย ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล สังกัด อบต.บ้านมาง นายวิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง และนายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage