ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย และคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage