ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 21 คน ได้แก่ ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 คน ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ปกติ จำนวน 2 คน และครูอาสาสมัครฯ พื้นที่สูง จำนวน 10 คน รับเกียรติจากนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน โดยมีนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นางสาวสายใจ สุขประสาร ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา และผ่านระบบ Google Meetไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage