ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุง ภูมิทัศน์

วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุง ภูมิทัศน์ ที่ว่าการอำเภอปง " เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เนื่องในวันจักรี ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปง และร่วมทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ณ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage