ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

การจัดกิจกกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการประเมินโครงงานดูรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ 

1. ขั้นตอนการจัดกิจกกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานhttps://drive.google.com/file/d/1xiSqsJY7hIiXboghrCw5W7ya5bOe3abS/view?usp=sharing

2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1XG82VCGa6I-lmqdXg1txU5CdqSdYWccl/view?usp=sharing  

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage