ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ ประจำปี 2565


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปง มอบหมายให้นายปฐพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนายปฏิภาณ แสนจิตร์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ ประจำปี 2565 โดย กศน.อำเภอปง ได้นำ “โครงงานเรื่องถุงเพาะชำรักษ์โลก ” ส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัลชมเชย จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 26 ทีม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage