ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปง

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปง ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสนทนาเรื่องการขายสินค้าและการบริการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน โดยมีนางสาวชลธิชา เทือกธรรมมา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage