ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมการประชุมเปิดตัวและชี้แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวและชี้แจงระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) สำนักงาน กศน. (DM-HACLC) เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ณ โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage