ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง และ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า( ภูลังกาอนุสรณ์) ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาและนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตามไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage