ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

การคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564 จากสำนักยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้แก่ 1.รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2562 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นระยะเวลา 5 ปี ประจำปี 2562 2.รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2564 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด เป็นระยะเวลา 7 ปี ประจำปี 2564


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage