ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือก แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วย นายมานนท์ ใจมาเครือ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล นางสาวพรพรรณ คำมา ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และนายปฏิภาณ แสนจิตร์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือก แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage