ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแมลงปอ ฮอล์ แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 5 ราย ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage