ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

MOE SAFETY CENTER คืออะไร?

 MOE SAFETY CENTER คืออะไร?

MOE SAFETY CENTER คือระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาไทย ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage