ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage