ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อให้นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง มีความรู้ความเข้าใจในวินัยจราจร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับเกียรติจากดาบตำรวจฉลาด คงมั่น ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่(ป.)สถานีตำรวจภูธรปง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เป็นประธานในครั้งนี้ ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage