ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ สกร.อำเภอปง และกศน.ตำบลปง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำโดยนายสุพจน์แน่ประโคน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอปง รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ สกร.อำเภอปง และกศน.ตำบลปง จากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา พร้อมร่วมรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุม สกร.อำเภอปง และ กศน.ตำบลปงไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage