ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง"

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำทีมคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรม "ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักปง" ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage