ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดกิจกรรมการประกวดธิดาชาติพันธ์ มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 11 คน ในงาน "บวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปีของดีอำเภอปงประจำปี 2563"

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒน์ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาชาติพันธ์ มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 11 คน ในงาน "บวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 108 ปีของดีอำเภอปงประจำปี 2563" ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวดารา พิสิฐพัฒนพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววิลาวัณย์ แซ่ว่าง
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอุษานิเกษมสมบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage