ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 กศนอำเภอปง

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมกัน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 กศนอำเภอปง ณ ศศช.บ้านนํ้าคะ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage