ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมแข่งขันกีฬา "อิงดอยเกมส์ 2563"

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้นำอวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมคณะครู บุลากร และนักศึกษา เจ้าร่วมแข่งขันกีฬา "อิงดอยเกมส์ 2563" กีฬา กศน.กลุ่มจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดแพร่

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage