ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นำทีมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์, หมวกแฟนซี และเกมมหาสนุก จาก กศน.ตำบลปงและกศน.ตำบลนาปรัง ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage