ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรม พอ.สว.เคลื่อนที่ และจัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 17  ธันวาคม  2562 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมบุคลากร  กศน.อำเภอปง ร่วมกิจกรรม พอ.สว.เคลื่อนที่ และจัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน  ณ บ้านห้วยเอี๋ยน ม.2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage