ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธานในพิธีไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage