ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256


ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active learning ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ มีนางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสูงเม่น พร้อมคณะครูจาก สกร.อำเภอสูงเม่น นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ พร้อมคณะครูจาก สกร.อำเภอวังเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่มจากกลุ่มข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage